• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Deficyty na profity II
[woj.zachodniopomorskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

Deficyty na profity II

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Deficyty na profity II” jest zwiększenie i utrwalenie aktywnego udziału 24 nieuczących się i niepracujących młodych osób (w tym 14 kobiet) na zachodniopomorskim rynku edukacji i pracy do końca 2018r.

Skip to content