• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Wieloletnie programy inwestycyjne

Wieloletnie programy inwestycyjne

Pod pojęciem wieloletniego programu inwestycyjnego kryje się dokument planistyczny, opracowany w celu usystematyzowania zamierzeń inwestycyjnych danej gminy. Jest on istotnym elementem projektowania jej rozwoju, pomaga w zarządzaniu zadaniami oraz wydatkami, a ponadto stanowi także podstawę do ubiegania się o środki finansowe płynące z Unii Europejskiej.Rozpisywany jest on w rozbiciu na kolejne (minimum trzy) lata. Ma charakter kroczący, co oznacza, że każdego roku jest aktualizowany. Początkowe ustalenie dłuższej perspektywy pozwala jednak na bardziej efektywne planowanie inwestycji, a jej bieżące modyfikacje mają charakter raczej kosmetyczny.

Najważniejsze w planie

Podczas sporządzania wieloletnich planów inwestycyjnych najważniejsze jest zestawienie listy potrzeb z realnymi możliwościami danej gminy tak, aby nie doszło do przeszacowania. To dlatego u podstaw każdego takiego planu legnąć powinna fachowa, rzetelna prognoza finansowa, uwzględniająca m.in. prognozę długu publicznego, określającą aktualne obciążenie oraz pokazująca jego dalszy, przewidywany rozwój.

Jesteś zainteresowany(a) sporządzeniem wieloletniego planu inwestycyjnego?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content