• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Rozwój zasobów ludzkich

Rozwój zasobów ludzkich

Rozwój zasobów ludzkich dotyczy dostarczania menadżerom i liderom wiedzy, umiejętności i wskazówek, które pomogą im tworzeniu profesjonalnego wizerunku firmy. Badania wykazują bowiem, że rentowność i produktywność firmy związana jest z charakterem miejsca pracy. Mała rotacja pracowników i wysoko zmotywowana kadra to zachęcająca perspektywa dla potencjalnych klientów. Przedsiębiorca, który inwestuje w rozwój kadry, zapewnia sobie więc uznanie nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz firmy. Kluczem do sukcesu jest silna kultura przywództwa. ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA specjalizuje się w kształceniu liderów poprzez szkolenia i coaching, jak również narzędzia monitorowania zmian. Wspieramy firmy w tworzeniu sprzyjających warunków rozwoju kadr oraz utrzymania zaangażowania. Pomagamy diagnozować potrzeby przedsiębiorców i kompetencje pracowników, które decydują o sukcesie. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście efektywności firmy oraz podniesieniu wartości rynkowej zasobów ludzkich.

Jesteś zainteresowany(a) rozwojem pracowników swojej firmy?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content