• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Projekty ponadnarodowe i transgraniczne

Projekty ponadnarodowe i transgraniczne

W momencie, kiedy cała Europa dąży do rozwoju oraz zniesienia wszelkich podziałów, coraz większe znacznie przywiązuje się do projektów, które miałyby te procesy wspierać. Także Unia Europejska przewiduje opcje finansowania projektów współpracy ponadnarodowej oraz transgranicznej.

Pomoc w ramach projektów dotyczyć miałaby m.in. wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, takich sektorów jak turystyka, kultura czy handel, wspierania związków pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi, ochrony dóbr naturalnych oraz dóbr kultury, poprawy dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, rozwoju infrastruktury (zwłaszcza pod kątem edukacji i ochrony zdrowia), gospodarki wodnej, systemów energetycznych, gospodarowania odpadami czy też integracji społeczności lokalnych.

Potencjalnym beneficjentem programu mogą być np. jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacje non-profit, szkoły wyższe, instytucje kultury oraz te prowadzące działalność edukacyjną i badawczą, kościoły i związki wyznaniowe czy euroregiony.

Jesteś zainteresowany(a) projektami ponadnarodowymi i transgranicznymi?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content