• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Plany rozwoju lokalnego

Plany rozwoju lokalnego

Plany rozwoju lokalnego w jasny i klarowny sposób przedstawiają działania, jakie dany samorząd zamierza podejmować w ciągu kilku najbliższych lat. Tym samym stanowią one wizję strategię społeczno-gospodarczą tego, jak będzie przebiegała dalsza droga rozwoju danego samorządu. Przy okazji mieści w sobie drogi rozdystrybuowania środków finansowych, pochodzących z funduszy strukturalnych, krajowych oraz środków własnych gminy, powiatu czy województwa. W przeciwieństwie do bardziej ogólnych w swej naturze strategii, plany rozwoju lokalnego wymagają twardych danych – konkretnych zadań, terminów ich wykonania oraz sposobów finansowania.

Podstawowy cel planu

Podstawowym celem każdego takiego planu powinno być podniesienie poziomu życia mieszkańców danego samorządu, osiągane poprzez kompleksowy rozwój wszystkich dziedzin życia publicznego. Dlatego pojawiają się w nim zarówno kwestie budowy i remontów dróg, modernizacji lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia i infrastruktury edukacyjnej, jak i na przykład rozbudowa bazy turystycznej.

Jesteś zainteresowany(a) tworzeniem planu rozwoju lokalnego?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content