• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności

Unia Innowacji zobowiązuje wszystkie kraje będące członkami UE do podejmowania działań ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na różnych poziomach działalności państwowej. Ma to prowadzić m.in. do wzrostu konkurencyjności gospodarki UE jako całości.

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA jest liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań w regionie, dlatego naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu niezależnej opinii o innowacyjności.

Przedsiębiorcy ubiegający się o opinię o innowacyjności kierują się takimi motywami jak: aplikowanie o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, ulga podatkowa, pozyskanie kredytu technologicznego oraz cele marketingowe. Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń, pośredniczymy w wystawianiu opinii o innowacyjności technologii wszelkich typów.

Opinie o innowacyjności zawierają przeważnie następujące informacje:

• charakterystyka danej technologii,

• charakterystyka innowacyjności,

• długość stosowania danej technologii na świecie,

• zastosowania tej technologii przez inne przedsiębiorstwa krajowe

Zakres i szczegółowość analizy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem.

Jesteś zainteresowany(a) wystawieniem opinii o innowacyjności dla swojej firmy?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content