• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

Zapewniamy pełne wsparcie zarówno w dostosowywaniu firm do wymogów ochrony środowiska, jak i ocenie oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą, która stosowana jest zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i dotyczy planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w drodze postanowienia przez organ (art. 63 ustawy Uooś )

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

  • przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko
  • przygotowanie kart informacyjnych przedsięwzięć
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA jest zawsze blisko potrzeb klientów. Nie jesteśmy firmą piszącą wnioski, ale partnerem w rozwiązywaniu problemów i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Jesteś zainteresowany(a) oceną działań swojej firmy na środowisko?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content