• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko

Zapewniamy pełne wsparcie zarówno w dostosowywaniu firm do wymogów ochrony środowiska, jak i ocenie oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą, która stosowana jest zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i dotyczy planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony w drodze postanowienia przez organ (art. 63 ustawy Uooś )

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

  • przygotowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko
  • przygotowanie kart informacyjnych przedsięwzięć
  • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA jest zawsze blisko potrzeb klientów. Nie jesteśmy firmą piszącą wnioski, ale partnerem w rozwiązywaniu problemów i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Jesteś zainteresowany(a) oceną działań swojej firmy na środowisko?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?