• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Ewaluacja projektów

Ewaluacja projektów

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą projektów na każdym etapie. Jednym z nich jest ewaluacja projektu, która stanowi integralną część procesu oceny wdrażania i efektów projektu. Ewaluacja zewnętrzna (czyli zlecona firmie doradczej) jest warunkiem sine qua non korzystania z dotacji. Ewaluacja projektów jest wymagana dla projektów unijnych i zalecana przez Komisję Europejską. Pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji na temat realizowanego projektu, pomaga wskazać kierunki zmian i dotrzeć do grup celowych. Jest też narzędziem dokumentującym projekt.

Nasza firma specjalizuje się w ewaluacji projektów

Dokładamy starań, aby etap ewaluacji dostarczał klientom użytecznych informacji na temat realizowanego projektu i był instrumentem wspomagającym realizację projektu. Ewaluację prowadzimy w zależności od potrzeb klienta w różnym momencie projektu:

• ex-ante, czyli przed rozpoczęciem działań

• on-going/mid-term, czyli w trakcie realizacji

• ex-post – po realizacji.

Przeprowadzamy ewaluację w zakresie:

• badania sposobu zarządzania projektem

• badania stopnia osiągnięcia rezultatów

W szczególności oferujemy:

• szkolenie osób odpowiedzialnych po stronie klienta

• pomoc w określeniu celów ewaluacji

• dobór pytań i metod badawczych

• analizę danych

• przygotowanie raportu

• pomoc we wdrożeniu rekomendacji

Jesteś zainteresowany(a) przeprowadzeniem ewaluacji projektu, a może kompleksową obsługą realizacji projektu?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

Skip to content