• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Historia i misja firmy

Historia i misja firmy

Zawsze priorytetem dla nas było przekonanie Klientów do tego, o czym my zakładając Grupę doskonale wiedzieliśmy, a mianowicie, że zachodniopomorskie firmy potrafią przygotowywać i realizować projekty, które zdobywają milionowe granty. Chcieliśmy, aby nam zaufali i powierzyli realizację swoich marzeń. Po prawie siedmiu latach działalności możemy potwierdzić, że ten cel osiągnęliśmy: blisko 400 grantów na kwotę przekraczającą 1,2 mld PLN, ponad 30 projektów szkoleniowych o wartości przekraczającej 70 mln PLN, 30% udział w rynku dotacji w województwie zachodniopomorskim, 100% skuteczność w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4. i Podziałaniu 1.1.3 RPO WZ. Fakty przemawiają same za siebie.

Pierwsze sukcesy

Pierwszy kontrakt podpisaliśmy w lutym 2008 roku. Udało nam się zaszczepić w naszym Kliencie przekonanie, że dotacje są dla wszystkich. Wystarczy mieć pomysł na firmę i dobrego doradcę, który wykorzysta go tworząc projekt. Zaufał nam i do dzisiaj wspólnie zrealizowaliśmy ich pięć.

Działając na rynku niespełna rok przekonaliśmy do siebie jeden  z największych międzynarodowych koncernów produkcyjnych z branży Odnawialne Źródła Energii. Koncern docenił potencjał naszej firmy, powierzając nam obsługę projektów na zasadzie wyłączności. Ideą było założenie, że zachodniopomorski doradca będzie lepiej się odnajdywał na regionalnym rynku, rozumiejąc mechanizmy, jakie nim rządzą i sieci powiązań personalnych. Realizujemy kolejne wspólne projekty, utwierdzające go w słuszności podjętej przed laty decyzji.

Działać innowacyjnie

Śmiałe i innowacyjne podejście w rozwiązywaniu problemów Klientów pozwoliło firmie wygrać realizację największej liczby projektów, jakie zostały złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Podziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie 25% wszystkich dofinansowanych projektów przygotowała Grupa. W usługach doradczych finansowanych dotacjami ten wskaźnik wynosi ponad 50%. Dwa z czterech projektów realizowanych na terenie naszego województwa w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są naszego autorstwa. Realizujemy największą w województwie ilość projektów szkoleniowych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Znaleźć najlepszych

Wiedzieliśmy, że podstawa to profesjonalny zespół ludzi. Budując go wykorzystaliśmy nasze wcześniejsze kontakty wyniesione z pracy na uczelniach, w urzędach i agencjach. Przeprowadziliśmy setki rozmów. Szukaliśmy przede wszystkim osób z doświadczeniem w przygotowaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Nie było łatwo! Wszyscy znani nam świetni fachowcy, mający doświadczenie, których szanowaliśmy i znaliśmy ich projekty, swoje umiejętności wykorzystywali już w bieżącej pracy. Jednak zaryzykowaliśmy i zaprosiliśmy ich do współpracy. Mieli być filarem naszej firmy – menadżerami projektów. Nikt z nich nie odmówił. Odeszli od swoich dotychczasowych pracodawców. Zidentyfikowali się z celem, który został postawiony – zbudować firmę, która za dwa lata będzie największym rodzimym podmiotem doradczym na zachodniopomorskim rynku i będzie miała w nim największy udział.

Do współpracy zaprosiliśmy także, najlepszych absolwentów szczecińskich uczelni wyższych – młodych ludzi, dla których ZGD miała być pierwszym, prawdziwym miejscem pracy, zgodnym z ich wykształceniem i wizją dalszego rozwoju. Chcieliśmy się z nimi podzielić doświadczeniem, wprowadzić w świat projektów i dotacji, nauczyć sumienności w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialności za powierzone zadania, szacunku do pracy, klientów i kolegów z zespołu, lojalności, punktualności i terminowości.

Dzisiaj jest nas dwudziestka – najwyższej jakości fachowców z zakresu zarządzania projektami unijnymi, finansów publicznych, organizacji szkoleń, controllingu i finansów, systemów zarządczych, planowania strategicznego, ewaluacji i badań społecznych. Współpracujemy z zewnętrznymi zachodniopomorskimi ekspertami, dzięki którym jesteśmy w stanie przygotować i zrealizować każdy projekt.

Misja

Bycie w grupie dziesięciu najlepszych polskich firm doradczych!

Skip to content