• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

Moja firma – moja szansa

Szanowni Klienci,

mamy przyjemność poinformować o nowym projekcie realizowanym przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o.

Projekt „Moja firma – Moja szansa”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,             Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju Przedsiębiorczości realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Zachodniopomorską Fundacje Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki.

Celem głównym projektu „Moja firma – Moja szansa”  jest wzrost aktywności zawodowej 77 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy             (tj: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych) zamieszkujących obszar w województwa podkarpackiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie własnej działalności gospodarczej w okresie IX 2016 – VI 2018.

Zapraszamy na stronę projektu:

Home

Skip to content