• Subskrybuj
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

IDEALNY SZEF – TO JA!

Szanowni Państwo,

na mocy Uchwały nr 967/173/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. projekt pt. „IDEALNY SZEF – TO JA!” przygotowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu numer RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16.

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!” będzie realizowany w ramach V Osi priorytetowej „Zatrudnienie”,  Działanie 5.7 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 76. osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, powyżej 30-go roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tzn. osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych i kobiet, zamieszkujących obszary województwa pomorskiego o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości, poprzez otwarcie działalności gospodarczej.

Projekt będzie realizowany w okresie od grudnia 2016r. do maja 2018r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w fiszce poniżej:

fiszka-projektu-idealny-szef-to-ja

Skip to content