• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Akredytowane metodyki zarządzania – szansą rozwoju przedsiębiorstw (opolskie)

Informacje o projekcie

Okres: 01.04.2013 r. – 30.06.2014 r.
Wartość: 871 009,20 zł

Opis projektu

Akredytowane metodyki zarządzania – szansą rozwoju przedsiębiorstw (opolskie)

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw